V poslední době se ke mně dostávají informace z různých zdrojů ohledně rituálů. Přijde mi, že lidé, byť v dobré víře, vůbec netuší následky špatně provedených nejen rituálů, ale i zásahů do energetického pole, ať už svého či někoho jiného….
Natočila jsem tedy video, kde popisuji nejen možné následky, ale i konkrétní příklad, který mohu sdílet.
Jako “bonus” dávám do placu rituál odpoutání, v zásadě směrem k dětem. Tímto rituálem by měl postupně projít každý rodič, aby byl zachován nejen zdravý vývoj dítěte, ale i zdravý vztah mezi rodiči a dětmi.
Považuji ho, za jeden z nejdůležitějších ve svém životě….
Krásný čas všem 🙏🏻❤️