LÁSKAvé poselství

V návaznosti na předešlý příspěvek, ve kterém jsem sdílela video o energiích, bych se s vámi ráda podělila o nové informace, které jsem obdržela.

Vše, naprosto vše, kolem nás je energie. Energie různých frekvencí, od nejnižších po nejvyšší. Od naší DNA po oceán, to vše je energie. Přichází ze zdroje, přímo od Boha a její podstatou je láska. Láska je nejvyšší energetická vibrace a existence všech a všeho ve vesmíru se odvíjí a závisí na ní.

Klidně bych ji nazvala “vesmírnou potravou”. Bez této energie nemůže a nebude nic existovat, je to naše podstata, ke které se vždy všichni navracíme. Dnes ke mně přišlo hluboké uvědomění.

Všechny nemoci, veškeré viry, bakterie, to vše je energie, ke které je potřeba přistupovat stejně jako k ostatním. Jak dosáhneme uzdravení na energetické úrovni? No přeci tak, že se převibrujeme na vyšší frekvence pomocí sebelásky.

 

Veškeré viry i nemoci z tohoto pohledu jsou nízkofrekvenční. Takže v případě, že do svého energetického těla začneme posílat lásku (vyšší energetické frekvence) přenastavíme tak frekvence nemoci, z nízké na vyšší.

Dochází k uzdravení na energetické úrovni a jak všichni víme, z té to pak přechází do úrovně fyzické, tudíž k uzdravení hmotného těla.

Viry či bakterie tu nejsou kvůli tomu, aby nás ničili nebo zabíjeli. Přišli si pro naší pozornost, pro naší lásku. To je jediné po čem touží, stejně jako my. A to jediné jim nikdy nedáme. Živíme je strachem, bolestí, beznadějí, bezmocí, zlobou, zoufalstvím.
Žádný tvor ve vesmíru není stvořen k tomu, aby byl zhoubný, destruktivní…

To my, naší energií určujeme jakým směrem se vše bude vyvíjet. Jestli se rozhodneme živit lásku nebo strach. My určujeme komu/čemu věnujeme naší energii, ale hlavně jakou. Ve chvíli kdy si toto uvědomíme, se můžeme plně uzdravit.

A to tak, že budeme vědomě, na energetické úrovni, posílat do zdrojového kódu daného viru, lásku. Věnujme mu s tou největší laskavostí v srdci soucit, pokoru a vděčnost, protože to je to po čem touží a proto přišel do našeho těla. Aby mu byla poskytnuta, aby i on mohl být přetransformován do vyšších vibrací, přesně tak jako se o to snažíme my.

Pro ty z vás, kdo nemáte představu jak toto provést…

Představte si dveře. Vedou do pokoje pro hosty, kde je teď zrovna na návštěvě nemoc či viróza (která je u vás teď zrovna aktuální, např.: chřipka a pod.) Otevřete dveře, koukáte do tmy a cítíte jak na vás z pokoje zavál strach, bezmoc, bolest. Natáhnete ruku před sebe a rozevřete dlaň ze které se pomalu začne objevovat plamínek světla a půjdete dovnitř. S každým krokem je světlo silnější, jasnější a větší. Prostor se pomalu prozařuje a vy začínáte vnímat jak prostor zaplňuje láska…

V tu chvíli si všimnete jak se v rohu krčí ustrašený, osamocený, nechtěný tvoreček. Půjdete k němu a nabídnete mu své světlo, svoji lásku. Obejmete ho s veškerou něhou a povíte mu, jak moc ho milujte. Cítíte klid, místnost celá září.

Všichni září…. Láskou…
Záleží na vás jak toto pojmete, takhle se mi to ukázalo jako ideální způsob, jak se dostat ke zdroji dané nemoci, jakéhokoliv původu. Můžete s ním i komunikovat, vyprávět mu, utěšovat ho…

Cokoliv, řiďte se vlastní intuicí, ideálně srdcem.

No a když nad tím teď tak přemýšlím, co horšího se může stát, než že své tělo předávkujete láskou….. ?

I já vám ji posílám….